Mas La Carrera

CA / ES / EN

La Terra

Aigua >

Al Mas La Carrera persones i animals bevem de l'aigua que ens ofereixen les nostres terres. Mitjançant un pou de 60m de profunditat la bombegem cap a la superfície perfectament filtrada per les estructures calcàries que travessa i, previ anàlisi d'un laboratori acreditat, la distribuïm cap a aixetes i abeuradors (en l'anàlisi realitzat a l'abril de 2013 pel prestigiós laboratori barceloní Dr. Oliver Rodés es va determinar que la nostra aigua és rica en calci i molt baixa en sodi). Per altra banda, per tal d'aprofitar millor les pluges caigudes irregularment durant l'any, en Salvador Carrera i el seu tanc de cadenes van construir fa molts anys una bassa-estany de 12.000m3 de capacitat a prop del mas que permet recollir les aigües de la conca dels boscos del Mas La Carrera, i que es complementa amb l'aportació en bombeig d'un altre pou, de 150m de profunditat. I és que si el blat de moro és la base principal de l'alimentació dels nostres vedells, l'aigua esdevé un element imprescindible per a obtenir unes bones collites d'aquest cultiu.